O BIEGU

XIX
Dzień
Papieski

Ideą przewodnią Biegu Papieskiego, organizowanego przez Fundację “Dzieło Nowego Tysiąclecia”, jest uczczenie postaci św. Jana Pawła II w związku z obchodami XIX Dnia Papieskiego pod hasłem “Wstańcie, chodźmy!”. Mając na względzie słowa i postawę naszego patrona chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważna w życiu człowieka jest aktywność fizyczna. Ani sfera ducha, ani sfera ciała, ani sfera umysłu nie mogą bowiem funkcjonować w próżni. Prawdziwy rozwój człowieka wymaga kształtowania tych trzech sfer równomiernie. Bieg Papieski to projekt, który organizujemy już po raz trzeci i pragniemy zaszczepić w papieskim mieście Krakowie. Szczegółowy opis znajdą Państwo w regulaminie.

  • Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się"

    Totus Tuus 34

  • 5 km

  • Od 15 lat

  • 11 października 2019 godz. 17:00

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Od 17 lat Fundacja prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmie pomocą ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. Stypendyści nazywani są wielokrotnie “żywym pomnikiem” św. Jana Pawła II. Długofalowy okres programu stypendialnego (od II semestru klasy VII po ukończenie studiów) pozwala na ukształtowanie w młodym człowieku odpowiednich postaw moralnych i społecznych w czasie, kiedy najintensywniej poszukuje swoich wzorców oraz ideałów. Dzięki temu zarówno nasi absolwenci, jak i obecni stypendyści chcą w przyszłości służyć naszej Ojczyźnie w duchu poczucia obowiązków patriotycznych, a przede wszystkim przywiązania do chrześcijaństwa i tradycji. Tę służbę realizujemy poprzez ogromne zaangażowanie w działalność wolntariacką i charytatywną. Krakowska wspólnota akademicka Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia” liczy około 150 stypendystów.

Zgłoś się

ORGANIZATOR

Wspólnota Krakowska Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

PARTNER

Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki”

PARTNER

Tor gokartowy „Elikart M”

PARTNER

Fundacja „Dr Clown”