O BIEGU

XVIII
Dzień
Papieski

Ideą przewodnią Biegu Papieskiego, organizowanego przez Fundację “Dzieło Nowego Tysiąclecia”, jest uczczenie postaci św. Jana Pawła II w związku z obchodami XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem “Promieniowanie ojcostwa”. Mając na względzie słowa i postawę naszego patrona chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważna w życiu człowieka jest aktywność fizyczna. Ani sfera ducha, ani sfera ciała, ani sfera umysłu nie mogą bowiem funkcjonować w próżni. Prawdziwy rozwój człowieka wymaga kształtowania tych trzech sfer równomiernie. Bieg Papieski to projekt, który zapoczątkowaliśmy przed rokiem i pragniemy zaszczepić w papieskim mieście Krakowie. Szczegółowy opis znajdą Państwo w regulaminie.

  • Centrum JP II "Nie lękajcie się"

    Totus Tuus 34

  • 5 km

  • Od 15 lat

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Od 17 lat Fundacja prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmie pomocą ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. Stypendyści nazywani są wielokrotnie “żywym pomnikiem” św. Jana Pawła II. Długofalowy okres programu stypendialnego (od II semestru klasy VII po ukończenie studiów) pozwala na ukształtowanie w młodym człowieku odpowiednich postaw moralnych i społecznych w czasie, kiedy najintensywniej poszukuje swoich wzorców oraz ideałów. Dzięki temu zarówno nasi absolwenci, jak i obecni stypendyści chcą w przyszłości służyć naszej Ojczyźnie w duchu poczucia obowiązków patriotycznych, a przede wszystkim przywiązania do chrześcijaństwa i tradycji. Tę służbę realizujemy poprzez ogromne zaangażowanie w działalność wolntariacką i charytatywną. Krakowska wspólnota akademicka Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia” liczy około 150 stypendystów.

Zgłoś się

ORGANIZATOR

Wspólnota Krakowska Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

PARTNER

Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki”