ZGŁOŚ SIĘ

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, fundacja papieska, działa już od przeszło 17 lat. Celem jej istnienia jest wyrównanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z niewelkich miejscowości i niezamożnych rodzin. Fundacja grupuje ponad 2000 stypendystów. Naszym patronem jest św. Jan Paweł II, a o nas mówią, że jesteśmy „Jego żywym pomnikiem”. Długofalowy zakres programu stypendialnego (od gimnazjum po ukończenie studiów) pozwala na kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i społecznych w czasie, w którym młody człowiek najbardziej poszukuje wzorców i ideałów. Dzięki temu zarówno nasi absolwenci, jak i obecni stypendyści, chcą w przyszłości służyć naszej Ojczyźnie – w instytucjach, przedsiębiorstwach, miejscach pracy czy nauki. W duchu poczucia obowiązków patriotycznych, ale przede wszystkim przywiązania do chrześcijaństwa i tradycji. Tę służbę realizujemy już teraz – poprzez liczne zaangażowania w działalność wolontariacką i charytatywną. Krakowska wspólnota akademicka Fundacji liczy ponad 200 studentów. Z naszą działalnością można zapoznać się na naszym fanpege'u "FDNT Kraków".

więcej

O BIEGU

Idźmy naprzód z nadzieją!

Ideą przewodnią I Biegu Papieskiego, organizowanego przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, jest uczczenie postaci św. Jana Pawła w związku z obchodami XVII Dnia Papieskiego. Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwać będzie nasz Partner - krakowskie stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki (ITMBW)”, znane z organizacji wielu imprez biegowych. Mając na względzie radosne zawołanie „Idźmy naprzód z nadzieją”, które jest hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego, chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważna w życiu człowieka jest aktywność fizyczna. Ani sfera ducha, ani sfera ciała, ani sfera umysłu nie mogą bowiem funkcjonować w próżni. Prawdziwy rozwój człowieka wymaga kształtowania tych trzech sfer równomiernie. I Bieg Papieski to projekt, który chcielibyśmy zaszczepić w papieskim mieście Krakowie. Szczegółowy opis znajdą Państwo w regulaminie.

WIĘCEJ

  • Centrum JP II "Nie lękajcie się"

    Totus Tuus 34

  • 5 km

  • od 15 lat

ORGANIZATOR

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

PARTNER

I Ty Możesz Być Wielki