30 czerwca 2017

Opłata za uczestnictwo

Za udział w biegu nie pobieramy stałych opłat. Uczestnictwo jest co do zasady bezpłatne. Jednakże zaaranżowanie wydarzenia na taką skalę wymaga poniesienia pewnych nakładów finansowych. Wobec tego, w dniu biegu, wolontariusze naszej Fundacji w wyznaczonych do tego miejscach będą przeprowadzać kwestę. Wrzucając do naszych puszek pieniądze, będą mieli Państwo szansę wspomóc nasze działania. Środki zostaną w całości przeznaczone na niezbędne koszty organizacji biegu oraz program stypendialny Fundacji.
Za każdy akt dobrej woli – serdecznie dziękujemy!